QUEST Nawabshah

Mechanical Technology (B-Tech)

B-TECH 2nd term 2nd year 04-05-Batch (13-03-2015) (Pass) (Sup:)
B-TECH 2nd term 2nd year 06-07-Batch (04-03-2015) (Hons) (Sup:)
B-TECH 2nd term 2nd year 05-06-Batch (04-03-2015) (Pass) (Sup:)
B-TECH 2nd term 2nd year 06-07-Batch (04-03-2015) (Pass) (Sup:)
B-TECH 1st term 2nd year 06-07-Batch (29-01-2013) (Sup:)